A més a més de la Representació Processal en tot tipus de procediments que s’hagin de tramitar davant dels Jutjats i Tribunals dels nostres partits judicials, el despatx del Procurador Narcís Jucglà proveeix dels següents SERVEIS:

  • TRAMITACIÓ, GESTIÓ I CONSULTA DE PROCEDIMENTS, expedients i, en general, assumptes judicials que s’estan tramitant davant dels Jutjats i Tribunals que pertanyen als partits judicials de Figueres i Girona.
  • CUMPLIMENTACIÓ I DILIGENCIAMENT DE TOT TIPUS D’EXHORTS, OFICIS I MANAMENTS, amb especial atenció a tot el relatiu al Dret Registral.
  • GESTIONS DAVANT LES ADMINISTRACIONS PUBLIQUES que tinguin la seva seu en els nostres partits.
  • CONSULTES EN REGISTRES PÚBLICS I PUBLICACIÓ D’EDICTES. Realitzem tot tipus de consultes en els registres públics (Registre de la Propietat, Registre Mercantil, Registre Civil, Tràfic...), també procedim a la publicació d’edictes a qualsevol Butlletí Oficial Provincial, en el BOE i en el Diari Oficial de la Generalitat.