Contacte

Si està vostè interessat en realitzar qualsevol consulta o desitja conèixer la Provisió de Fons necessària per iniciar qualsevol procediment, pot omplir el següent formulari i enviar-lo a la nostra direcció electrònica. La resposta a la seva consulta arribarà a la direcció electrònica que ens faciliti.


Nom:
Cognoms:
Empresa:
Direcció:
Província / C.P. :
Telèfon:
Fax::
E-mail::
Tipus de procediment:
Quantia del procediment:
Observacions:
 

   

Advertència Legal: D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, i dels drets reconeguts en el seu art. 5, en particular els d’accés, rectificació i cancel•lació de les dades personals, l’informem que les dades personals que ens faciliti mitjançant aquest formulari seran tractades de forma confidencial. Procuradors Girona, S.L.P. compleix tots els requisits establerts a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 i totes les dades sota la nostra responsabilitat són tractades d’acord amb les exigències legals, guardant-se les degudes mesures de seguretat que garanteixen la confidencialitat dels mateixos. Els informem que les seves dades, obtingudes mitjançant aquest formulari, seran incorporades a un fitxer automatizat amb l’objecte de realitzar el control i gestió dels seus clients. Tanmateix l’informem que les seves dades podran ser utilitzades per Procuradors Girona, S.L.P., per enviar-li informació del seu interès. Els destinataris són els departaments en els que s’organitza Procuradors Girona, S.L.P. , Entitats u Organismes la cessió del qual sigui obligatòria per Llei i tercers amb els que Procuradors Girona, S.L.P. mantingui acords de col•laboració i la cessió de les dades sigui necessària pel manteniment de l’acord. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació u oposició dirigint-se per escrit a Procuradors Girona, S.L.P., C/Nou, 5 4º 2ª 17600 Figueres.