Gestió documentalImages

La millora en la metodologia de treball, en definitiva, en els serveis prestats, ha portat al nostre despatx a adoptar sistemes de Gestió Electrònica Documental, és a dir, sistemes de tractament de la documentació que combina la imatge amb informació textual associada a ella, fet que permet l’emmagatzematge, recuperació i reproducció dels documents de manera automàtica.

La captura dels documents es realitza, fonamentalment, mitjançant l’escàner. S’utilitza per l’emmagatzematge i recuperació dels documents en format paper, admetent també registres electrònics (fax, fitxers generats en processadors de text, fulles de càlcul, O.C.R., etc.). El document en paper, un cop escanejat, es transforma en format electrònic (imatge). El paper passa a document electrònic adquirint unes característiques especials que el fan altament àgil i avantatjós per la seva manipulació.

 • AVANTATGES:

  • Reducció del temps de localització i recuperació dels documents.
  • Reducció del temps en tractament, gestió o enviament.
  • Millora de la qualitat del servei ofert; la resposta a les demandes de documents és immediata, podent rebre còpia dels mateixos al moment.
  • Eliminació dels documents duplicats ja que són accessibles en qualsevol moment.
  • Millora de la gestió; la resposta del sistema és més àgil i eficaç.
  • Més seguretat i reducció de costos.