Sistema de treball / Funcionament Images

Per Procuradors Girona el més important és el servei al client, motiu pel qual la constant vigilància del curs dels assumptes i la seva immediata comunicació al lletrat són la nostra prioritat.
Per nosaltres, la norma general en la comunicació amb l’advocat és la immediatesa, per això, totes les notificacions que es reben del Jutjat, Registre o qualsevol altre Organisme o Administració es reparteixen el mateix dia via fax, e-mail, missatgeria o qualsevol altre medi d’acord amb la metodologia de treball del director de la litis.

A més, mitjançant recordatoris, comuniquem als lletrats tots els venciments, judicis, assenyalaments, requeriments, terminis... amb suficient antelació, generalment mitjançant e-mail, i sinó, per telèfon o fax.

La nostra filosofia de treball busca superar les expectatives dels nostres clients, motiu pel qual, l’objectiu del despatx, és la millora continua en la metodologia de treball, la comunicació permanent amb lletrats i clients, així com la inversió en les noves tecnologies mitjançant la implantació d’eines de gestió que millorin la prestació del servei.

 • SISTEMA D' AVISOS:

  • Enviament mitjançant el correu electrònic del proper esdeveniment processal que correspon al procediment.
  • Enviament mitjançant el correu electrònic i de manera immediata, de les noves anotacions o actuacions que es produeixin en un procediment.
  • Enviament mitjançant el correu electrònic i el fax amb suficient antelació d’assenyalaments i terminis processals.
 • LA INFORMACIÓ QUE NECESSITA... QUAN LA NECESSITA:

  • Demanda de pressupostos i consultes on line.
  • Elaboració de respostes i enviament d’aquestes de forma immediata.
  • Direccions i telèfons de Jutjats i Tribunals, Notaries i Registres del Partit Judicial
 • IMMEDIATESA:

  • Resposta àgil i eficaç en les gestions encarregades, tenint com a únic límit el que marqui l’exigència de la qualitat en la seva realització.
  • Presentació d’escrits (petició de CDs d’audiències i vistes, escrits recordatoris...)
  • Enviament de notificacions diàries via fax o correu electrònic durant el matí, fet que permet una millor planificació de la jornada al Lletrat.
  • Servei permanent de Fax durant les 24 hores.